Arheološka stratigrafija in stavbna analiza

Arheološka stratigrafija in stavbna analiza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: pred. Grosman Darja, red. prof. dr. Novaković Predrag

Vsebina

Arheološka stratigrafija obravnava načela in problematiko identifikacije ter analize elementov arheološkega plastenja. Izhodišče predstavlja povezava med geološko in arheološko stratifikacijo. Študenti skozi izbrane študijske primere spoznavajo različne tehnike in postopke arheološkega izkopavanja, probleme podepozitnih procesov in meddisciplinarno obravnavo arheološke stratigrafije. Arhitekturno-stratigrafska metoda (stavbna analiza) združuje in dopolnjuje vedenje iz tehničnih, naravoslovnih, humanističnih in družboslovnih ved. Poudarek je na evalvaciji zajemanja podatkov in stratigrafski analizi, ki sta predpogoj za obravnavo najdb in ostankov, ter vzpostavitvi
interne tipologije najdb. Pri raziskovanju historične arhitekture se upoštevajo še znanja o zgodovinskem kontekstu gradnje. Z nevtralno tehniko opazovanja se študenti učijo prepoznavanja odstopanj od običajnih pojavov (strukturne anomalije).