Azijske filozofije med tradicijo in moderno

Azijske filozofije med tradicijo in moderno

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petek Nina, red. prof. dr. Milčinski Maja

Vsebina

Posebna pozornost bo namenjena utopističnim modelom Azije, ekologiji in aktualnim vprašanjem, ki jih odpira globalizirana svetovna realnost, pri čemer bodo prikazane originalne rešitve azijskih filozofij in kultur (npr. Hua Yan budizem in navezave na Leibnizovo filozofijo, individualistična liberalna gibanja in revolucionarna interpretacija legalističnih idej na Kitajskem, oživitev konfucijanskega etičnega ideala v Koreji, na Japonskem in na Tajvanu, Zhu Xijeva dopolnitev neokonfucijanstva in Kang Youweijeva »Velika harmonija«).