Contact

Department of Translation

Faculty of Arts
Aškerčeva cesta 2
Ljubljana

Tel.: ++386 (0)1 241 1500
Fax: ++386 (0)1 241 1501
prevajalstvo@ff.uni-lj.si

HEAD OF DEPARTMENT

Mojca Schlamberger Brezar, PhD, Full Professor

DEPUTY HEAD OF DEPARTMENT

Silvana Orel Kos, PhD, Assistant Professor

Secretary

Mojca Golob
Room: 24

  • Monday - Friday 11:00-13:00
  • Wednesday 11:00-15:00

Tel: ++386 (0)1 241 1500
Fax: ++386 (0)1 241 1501
E-mail: prevajalstvo@ff.uni-lj.si