Polish Literature until Modernism II

Polish Literature until Modernism II

Study Cycle: 1

Lectures:15

Seminars:0

Tutorials:30

ECTS credit:3

Lecturer(s): doc. dr. Rezoničnik Lidija

Content

Wykłady prezentują rozwój prądów literackich od połowy XIX w. do pierwszej wojny światowej, a kolejne etapy rozwoju są charakteryzowane poprzez omówienie tekstów literackich oraz naświetlenie ich kontekstu społeczno-historycznego. Ideowo-estetyczne i formalne aspekty twórczości literackiej poszczególnych epok ilustrują najważniejste teksty literatury epoki pozytywizmu i modernizmu rozpatrywane na tle prądów europejskich. Przedstawione są ogniwa przejściowe formacji historycznoliterackich z ich polemikami międzypokoleniowymi, wdrażaniem nowych koncepcji, destrukcyjnym lub akceptującym stosunkiem do tradycji. Szerszy kontekst kultury zachodnioeuropejskiej stanowi punkt wyjścia do charakterystyki specyficznych zjawisk w obrębie literatury polskiej w czasach zaborów, wynikających z typowo polskich uwarunkowań społeczno-historycznych (stopniowa destrukcja mitu tragicznego heroizmu wraz z jego sporadycznymi nawrotami; rozwój gatunków literackich pod koniec wieku XIX). Skutki podziału na literaturę krajową i emigracyjną oraz rola literatury narodowej w warunkach utraty narodowej suwerenności.