Slovak Literature of the 2nd half of the 20th Century

Slovak Literature of the 2nd half of the 20th Century

Study Cycle: 1

Lectures:30

Seminars:0

Tutorials:30

ECTS credit:4

Lecturer(s): doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Content

Slovenská literatúra po 2. svetovej vojne: prechodné obdobie medzi rokmi 1945-1948: poézia a próza.
Schematizmus v slovenskej literatúre v období rokov1948-1956 – predpísaný socrealistický model literatúry: príklady z poézie a prózy.
Literatúra v 60. rokoch: nástup básnických skupín (Osamelí bežci, konkretisti), rozkvet publicistiky, kratších prozaických žánrov, intímna lyrika, spoločenská kritika.
Román a krátka próza v čase normalizácie a po roku 1989.
Spoločenské a kultúrnopolitické zmeny po roku 1989, bele lise slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia. Próza, poézia a dráma v 90. rokoch a po roku 2000. Ženské autorky a žánrová literatúra.