Oddelek za slovenistiko

Sprememba GU Darja Pavlič

Zimski semester: četrtek 9.45-11.15.

Letni semester: sreda 16.15-17.45.

izr. prof. dr. Darja Pavlič

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Departmental library: Summer timetable

Department of English

Change of Office Hours Cvetka Sokolov

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Tanja Žigon