Slovak in Practice III/1

Slovak in Practice III/1

Study Cycle: 1

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 60

ECTS credit: 3

Lecturer(s): lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Prebranie nasledujúcich detailnejších tém:
Radosti a starosti absolventa (promócia, úspešní absolventi, hľadanie práce), Bývanie je otázka priorít (realitná kancelária, mesto verzus dedina, známe domy, známi architekti), Včera a dnes (generačné problémy, zmeny okolo nás, pravidlá slušného správania), Takto žijem, taký som (povahové typy, životný štýl, internetové priateľstvá), Ideme na dovolenku (cestovná kancelária, cestovanie a dovolenka, reklamácia).

Stratifikácia jazyka, jazykové funkcie, typológia textov, funkcia a účel rozličných textov. Používanie prekladateľských nástrojov: jednojazyčné, terminologické slovníky, dvojjazyčné slovníky, elektronické médiá, korpusy. Čítanie, analýza, tvorba textov rozličných komunikačných štýlov.
Písanie a preklad útvarov administratívneho štýlu.
Prehĺbené preberanie gramatiky (špecifiká, typické chyby).