Morphology 1

Morphology 1

Study Cycle: 1

Lectures: 30

Seminars: 0

Tutorials: 15

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. Morfologická rovina v systéme jazyka
2. Morfologické kategórie
3. Morfematická a morfologická analýza jazykových jednotiek
4. Slovné druhy v slovenčine: sloveso – sémantika, syntax, morfológia