Studijski programi prve stopnje

Department of Translation Studies

Univerzitetni študijski program prve stopnje Prevajalstvo

Oddelek za prevajalstvo na prvi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program Prevajalstvo. Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.

Vsebina

Študij prevajalstva je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, tehnoloških, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerimi študentje pridobijo jezikovno, tehnično, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v slovenščini, angleščini in izbranem tretjem jeziku, usvojijo pa tudi osnovne prevajalske spretnosti. To pomeni, da so študentje po končanem študiju sposobni suvereno in kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in dveh tujih jezikih ter dobro poznajo tri evropske kulture.

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Prevajanje traja tri leta, študentje pa lahko izbirajo med tremi študijskimi smermi: slovenščina-angleščina-nemščina; slovenščina-angleščina-francoščina; slovenščina-angleščina-italijanščina.

Uspešno zaključen študij prevajalstva je najboljša priprava za dveletni magistrski študij prevajanja oz. tolmačenja, seveda pa se lahko študentje po zaključenem bolonjskem programu zaposlijo ali pa se odločijo za kateri drugi magistrski študijski program. Veliko možnosti za pridobivanje izkušenj s študijem in življenjem v tujini ter pristen stik s tujimi jeziki in kulturami nudi pester program mednarodnih študentskih izmenjav Socrates/Erasmus, ki študentom medjezikovnega posredovanja omogoča študij v znanih univerzitetnih središčih v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji, Španiji in drugod.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
usmeritev slovenščina-angleščina-francoščina
Angleščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Angleščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Britanska družba, kultura in literatura 60 0 0 0 6 letni
Francoska družba, kultura in literatura I 60 0 0 0 6 letni
Francoščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Francoščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Medkulturnost slovenskega prostora 30 15 0 0 6 zimski
Slovenski jezikovni standard 45 0 30 0 6 zimski
Slovensko-angleško prevajanje l 0 0 90 0 6 letni
Slovensko-francosko prevajanje I 0 0 90 0 6 letni
Uvod v prevajanje in informacijsko družbo 30 0 30 0 6 zimski
usmeritev slovenščina-angleščina-italijanščina
Angleščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Angleščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Britanska družba, kultura in literatura 60 0 0 0 6 letni
Italijanska družba, kultura in literatura I 60 0 0 0 6 letni
Italijanščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Italijanščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Medkulturnost slovenskega prostora 30 15 0 0 6 zimski
Slovenski jezikovni standard 45 0 30 0 6 zimski
Slovensko-angleško prevajanje l 0 0 90 0 6 letni
Slovensko-italijansko prevajanje I 0 0 90 0 6 letni
Uvod v prevajanje in informacijsko družbo 30 0 30 0 6 zimski
usmeritev slovenščina-angleščina-nemščina
Angleščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Angleščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Britanska družba, kultura in literatura 60 0 0 0 6 letni
Družba, kultura in literatura nemških govornih področij I 60 0 0 0 6 letni
Medkulturnost slovenskega prostora 30 15 0 0 6 zimski
Nemščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Nemščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Slovenski jezikovni standard 45 0 30 0 6 zimski
Slovensko-angleško prevajanje l 0 0 90 0 6 letni
Slovensko-nemško prevajanje I 0 0 90 0 6 letni
Uvod v prevajanje in informacijsko družbo 30 0 30 0 6 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
usmeritev slovenščina-angleščina-francoščina
Angleščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Angleščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Družba, kultura in literatura ZDA 30 30 0 0 6 zimski
Francoska družba, kultura in literatura II 60 0 0 0 6 zimski
Francoščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Francoščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Leksika in slovnica slovenskega jezika 45 0 45 0 9 zimski
Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje 0 15 15 0 3 zimski
Slovenski jezik in družba 30 30 0 0 6 letni
Slovensko-angleško prevajanje II 30 0 90 0 9 letni
Slovensko-francosko prevajanje ll 30 30 60 0 9 letni
usmeritev slovenščina-angleščina-italijanščina
Angleščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Angleščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Družba, kultura in literatura ZDA 30 30 0 0 6 zimski
Italijanska družba, kultura in literatura II 60 0 0 0 6 zimski
Italijanščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Italijanščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Leksika in slovnica slovenskega jezika 45 0 45 0 9 zimski
Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje 0 15 15 0 3 zimski
Slovenski jezik in družba 30 30 0 0 6 letni
Slovensko-angleško prevajanje II 30 0 90 0 9 letni
Slovensko-italijansko prevajanje ll 30 0 90 0 9 letni
usmeritev slovenščina-angleščina-nemščina
Angleščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Angleščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Družba, kultura in literatura nemških govornih področij II 60 0 0 0 6 zimski
Družba, kultura in literatura ZDA 30 30 0 0 6 zimski
Leksika in slovnica slovenskega jezika 45 0 45 0 9 zimski
Nemščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Nemščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje 0 15 15 0 3 zimski
Slovenski jezik in družba 30 30 0 0 6 letni
Slovensko-angleško prevajanje II 30 0 90 0 9 letni
Slovensko-nemško prevajanje ll 30 30 60 0 9 letni
3. letnik P S V D KT Semester
usmeritev slovenščina-angleščina-francoščina
Angleški jezik V 30 0 30 0 3 zimski
Angleški jezik VI 0 30 0 0 3 letni
Družbe, kulture in literature angleških govornih področij 30 30 0 0 6 letni
Francoski jezik V 30 30 0 0 3 zimski
Francoski jezik VI 0 0 30 0 3 letni
Frankofona družba, kultura in literatura 60 0 0 0 6 zimski
Osnovne prevajalske kompetence II 15 0 15 0 3 letni
Razumevanje in tvorjenje besedil v slovenskem jeziku 30 0 90 0 9 letni
Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje lll 0 0 60 0 3 zimski
Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje IV 0 0 60 0 3 letni
Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje III 0 0 60 0 3 zimski
Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje IV 0 60 0 0 3 letni
Zunanji izbirni predmeti 12
usmeritev slovenščina-angleščina-italijanščina
Angleški jezik V 30 0 30 0 3 zimski
Angleški jezik VI 0 30 0 0 3 letni
Družbe, kulture in literature angleških govornih področij 30 30 0 0 6 letni
Italijanska družba, kulttura in literatura III 60 0 0 0 6 zimski
Italijanski jezik V 30 0 30 0 3 zimski
Italijanski jezik VI 0 30 0 0 3 letni
Osnovne prevajalske kompetence II 15 0 15 0 3 letni
Razumevanje in tvorjenje besedil v slovenskem jeziku 30 0 90 0 9 letni
Slovansko-angleško medjezikovno posredovanje lll 0 0 60 0 3 zimski
Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje IV 0 0 60 0 3 letni
Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje III 0 0 60 0 3 zimski
Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje IV 0 0 60 0 3 letni
Zunanji izbirni predmeti 12
usmeritev slovenščina-angleščina-nemščina
Angleški jezik V 30 0 30 0 3 zimski
Angleški jezik VI 0 30 0 0 3 letni
Družba, kultura in literatura nemških govornih področij III 60 0 0 0 6 zimski
Družbe, kulture in literature angleških govornih področij 30 30 0 0 6 letni
Nemški jezik V 30 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik VI 0 30 0 0 3 letni
Osnovne prevajalske kompetence II 15 0 15 0 3 letni
Razumevanje in tvorjenje besedil v slovenskem jeziku 30 0 90 0 9 letni
Slovansko-angleško medjezikovno posredovanje lll 0 0 60 0 3 zimski
Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje IV 0 0 60 0 3 letni
Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje III 0 0 60 0 3 zimski
Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje IV 0 0 60 0 3 letni
Zunanji izbirni predmeti 12

Staff

© Faculty of Arts, University of Ljubljana | All rights reserved.

Cookies Privacy Policy

Design and development: ENKI

Iščem ...