Office hours

Govorilne ure: četrtek 17.50-18.50


Kabinet 427/b

Department of Romance Languages and Literatures

Nataša Žugelj

Diplomirala je leta 1991 na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz francoskega jezika in književnosti in iz umetnostne zgodovine. Leta 2005 je magistrirala iz francoskega jezikoslovja. Od leta 1996 je lektorica za francoski jezik kjer vodi vaje iz francoščine v rabi v prvem in drugem letniku. Osrednje področje njenega raziskovalnega dela je proučevanje nastanka, vzrokov in odpravljanja napak v pisnem in govorjenem diskurzu. Od leta 2005 je predsednica komisije za izpite iz znanja francoščine za odrasle in članica komisije za sestavo maturitetnih testov pri Republiškem izpitnem centru.

Erreurs des apprenants de L2 dans les dictées. Linguistica, 2013, letn. 53, str. 189-198.

Popravljanje in odpravljanje napak v procesu usvajanja tujega jezika.Vestnik, 2011, letn. 3, str. 97-110.

Les erreurs des étudiants slovènes dans les productions écrites. Linguistica, 2007, letn. 47, str. 101-108.

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon