Francoski jezik V

Francoski jezik V

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mezeg Adriana, red. prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Predavanja in seminarji iz francosko-slovenske kontrastivne slovnice:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih štirih polletjih francoske slovnice, s kontrastivno slovnico francoskega in slovenskega jezika s poudarkom na skladnji in besedilni slovnici. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja francosko-slovenske kontrastivne analize: tipi povedi. Zložena poved, priredje, podredje. Izražanje semantičnih odnosov v povedi: časovnosti, vzročnosti in posledičnosti, pogoja in hipoteze, namena, dopustnosti in protivnosti. Elementi nadpovedne skladnje v francoščini in slovenščini, povezovalci, anafora.

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...