Studijski programi druge stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Interpreting (MA)

Vsebine

Po vzoru sorodnih visokošolskih programov v Evropi, kjer se dodiplomski programi iz medkulturnega oz. medjezikovnega posredovanja nadgrajujejo z magistrskimi programi iz prevajanja in tolmačenja, se tudi naš prvostopenjski dodiplomski program Medjezikovno posredovanje dopolnjuje z magistrskima programoma Prevajanje in Tolmačenje.

Magistrski študij tolmačenja traja dve leti in usposablja visoko kvalificirane tolmačke in tolmače, ki se uspešno soočajo z zahtevami trga in so sposobni iz pisne, govorne ali multimedialne predloge izdelati funkcionalno govorno ali multimedialno besedilo.

Z uporabo odgovarjajočih tehnik so sposobni konsekutivno in simultano tolmačiti poslovna, strokovna in politična besedila, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.

Vpiše se lahko vsak kandidat oz. kandidatka:

  • z diplomo prve stopnje Medjezikovnega posredovanja ustrezne smeri glede na želeno smer magistrskega študija (izbrani jeziki na magistrskem študiju se morajo ujemati z izbranimi jeziki na dodiplomskem študiju); pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus tolmaških sposobnosti;
  • z diplomo prve stopnje z drugega strokovnega področja; pogoj je opravljen izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija) in preizkusijo tolmaške sposobnosti; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT;
  • z zaključenim visokošolskim strokovnim študijskim programom po starem programu z drugih strokovnih področij; pogoj je opravljen izpit kot zgoraj; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT; in sicer jih za vsakega posameznika določi Kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Študij se zaključi z magistrskim delom in njegovim zagovorom ter magistrskim izpitom.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, si oglejte v zavihku dodatne informacije in na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
ABC-slovenščina-angleščina-francoščina
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalska praksa 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II 0 0 0 0 3
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 0 0 0 0 6
Specialna področja prevajanja 0 0 0 0 12
Zunanji izbirni predmeti 6
ABC-slovenščina-angleščina-italijanščina
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalska praksa 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II 0 0 0 0 3
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 0 0 0 0 6
Specialna področja prevajanja 0 0 0 0 12
Zunanji izbirni predmet 0 0 0 0 6
ABC-slovenščina-angleščina-nemščina
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalska praksa 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje in nemščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Analiza besedil v nemščini II 0 0 0 0 3
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 0 0 0 0 6
Specialna področja prevajanja 0 0 0 0 12
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Semantika 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Terminologija 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Uvod v konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost 0 0 30 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
ABC-slovenščina-angleščina-italijanščina
EU in mednarodne organizacije I 30 0 0 0 3 zimski
EU in mednarodne organizacije II 0 30 0 0 3 letni
Jezikovna kompetenca jezika C1 0 0 30 0 3 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik B) 0 0 90 0 6 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik C1) 0 0 45 0 3 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost II (jezik B) 0 0 45 0 3 letni
Magistrska naloga in zaključni magistrski izpit 0 0 0 0 15 letni
Metodološka priprava na magistrsko delo in magistrski seminar 15 15 0 0 3 zimski
Simultano tolmačenje (jezik B) 0 0 120 0 6 letni
Simultano tolmačenje (jezik C1) 0 0 60 0 3 letni
Teorija tolmačenja 30 15 0 0 3 zimski
Tolmaška praksa 0 90 0 0 9 zimski
ABC-slovenščina-nemščina-italijanščina
EU in mednarodne organizacije I 30 0 0 0 3 zimski
EU in mednarodne organizacije II 0 30 0 0 3 letni
Jezikovna kompetenca jezika C1 0 0 30 0 3 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik B) 0 0 90 0 6 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik C1) 0 0 45 0 3 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost II (jezik B) 0 0 45 0 3 letni
Magistrska naloga in zaključni magistrski izpit 0 0 0 0 15 letni
Metodološka priprava na magistrsko delo in magistrski seminar 15 15 0 0 3 zimski
Simultano tolmačenje (jezik B) 0 0 120 0 6 letni
Simultano tolmačenje (jezik C1) 0 0 60 0 3 letni
Teorija tolmačenja 30 15 0 0 3 zimski
Tolmaška praksa 0 90 0 0 9 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka