Diplomski seminar

Diplomski seminar

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hudales Jože, red. prof. dr. Baskar Bojan, red. prof. dr. Jezernik Božidar, red. prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Študent ali študentka ob vpisu v tretji letnik izbere Diplomski seminar, v okviru katerega bo pri izbranem mentorju na koncu zagovarjal ali zagovarjala diplomsko delo. Seminarji potekajo v obliki neposredne večstranske izmenjave znanj in informacij (diskusije prebranega gradiva, iskanje virov in literature, metodološki napotki, veščine ustnega predstavljanja znanja). Študent ali študentka do konca prvega semestra pripravi dispozicijo diplomskega dela skupaj s seznamom literature in z njo pridobi delno oceno (3 ECTS), ki je pogoj za dokončanje diplomskega dela v drugem semestru.

Teorije kulture, načini življenja in identitete:
Diplomski seminar sledi sodobnim tokovom v svetovni in domači strokovni literaturi, predvsem pa prepričanju, da ni ničesar, kamor ne bi mogli usmeriti svojega pogleda. Poleg razprav o etiki in drugih žgočih temah je prostor prenosa sprotnih raziskovalnih dosežkov.