Diplomsko delo

Diplomsko delo

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hudales Jože, izr. prof. dr. Simonič Peter, red. prof. dr. Jezernik Božidar, red. prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Študent ali študentka v prvem semestru pri izbranem diplomskem seminarju pripravi dispozicijo diplomskega dela skupaj s seznamom literature, ki je pogoj za prijavo in dokončanje diplomskega dela v drugem semestru. V drugem semestru se študent ali študentka loti zbiranja in analize gradiva, zaradi česar ima nekaj manj obremenitev s predavanji, seminarji in vajami kot v drugih semestrih.
Študent ali študentka lahko pristopi k zagovoru diplomskega dela šele takrat, ko odda končno delo, ki ga z drugo delno oceno oceni mentor ali mentorica.

Teorije kulture, načini življenja in identitete:
Diplomsko delo sledi sodobnim tokovom v svetovni in domači strokovni literaturi, predvsem pa prepričanju, da ni ničesar, kamor ne bi mogli usmeriti svojega pogleda. Poleg razprav o etiki in drugih žgočih temah je prostor prenosa sprotnih raziskovalnih dosežkov.