Magistrski seminar iz italijanskega jezika

Magistrski seminar iz italijanskega jezika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana

Vsebina

Predmet uvaja študenta v pisanje magistrskega dela s področja italijanskega jezika (s stališča sinhronije ali diahronije). Študenta seznanja s temeljnimi orodji, ki jih potrebuje pri pisanju dela: zastavitvijo problema in opredelitvijo teme, sestavljanjem bibliografije, zbiranjem gradiva, razporeditvijo snovi, strukturo dela, pravili citiranja. Študent dejavno sooblikuje vsebino predmeta z individualno izbiro tematike, ki jo želi obravnavati v magistrskem delu. Svoje napredovanje pri delu predstavlja učitelju in kolegom, ki sodelujejo pri razpravi in mu dajejo povratne informacije.