Nemško-slovenska literarna vzajemnost

Nemško-slovenska literarna vzajemnost

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kramberger Petra

Vsebina

Zgodovinski pregled nemških časopisov in časnikov na Slovenskem od začetka do konca izhajanja le-teh na naših tleh ter poglobljeno znanje o medijski cenzuri. Poznavanje avtorjev tega časa v našem kulturnem prostoru. Posreduje vedenje o izoblikovanju literarnih norm, kulturnem in zgodovinskem pomenu nemškega časnikarstva pri nas, o borbi za slovenske časopise. Razumevanje za oblikovanje književnosti s pomočjo medijskih nosilcev. Literarna in gledališka kritika. Naloga urednikov in njihova uredniška politika.