Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Korpusi in lokalizacija I

Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Korpusi in lokalizacija I

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Vintar Špela

Vsebina

1. Jezikovni viri: pregled in tipologija
2. Gradnja jezikovnih virov: vzorčenje, reprezentativnost, uravnoteženost
3. Internet kot jezikovni vir
4. Označevanje jezikovnih virov
6. Kvantitativne obdelave jezikovnih podatkov: metode in orodja
7. Corpus Query Language (CQL), regularni izrazi
8. Luščenje in analiza podatkov
9. Preverjanje jezikoslovnih hipotez
10. Upravljanje jezikovnih virov:
• trajnost
• pravni in etični vidiki