Seminar II: Etnologija Evrope

Seminar II: Etnologija Evrope

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hudales Jože, izr. prof. dr. Simonič Peter, red. prof. dr. Baskar Bojan, red. prof. dr. Jezernik Božidar, red. prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Delo v seminarju temelji na vodenem branju člankov in različne aktualne ter starejše literature, v skladu s temo oz. predmetnim področjem posameznega seminarja. V ospredju so vodene diskusije in samostojne študentske predstavitve lastnega raziskovalnega dela in prebranega čtiva. Ker seminar obiskujejo skupaj s študenti tretjega letnika, ki se pripravljajo na pisanje in zagovor diplomskega dela, bodo teme posameznih sklopov povezane s temami, ki si jih izbirajo študentje tretjega letnika za diplomsko delo. Študent ali študentka lahko pristopi k izdelavi seminarske naloge šele takrat, ko mentorju odda končno delo.

Etnologija Slovenije: Pri seminarju si študent oziroma študentka individualno izbere področje lastne raziskave v zvezi z načinom življenja Slovencev oziroma na Slovenskem. Seminarsko delo obsega seznanjanje z različnimi aktualnimi raziskavami z omenjenega področja – tako s pomočjo gostov, prebiranjem objavljenih raziskav, kot ogledi na terenu.