Seminar II: Teorije kulture, načini življenja in identitete

Seminar II: Teorije kulture, načini življenja in identitete

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hudales Jože, izr. prof. dr. Simonič Peter, red. prof. dr. Jezernik Božidar, red. prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Delo v seminarju temelji na vodenem branju člankov in različne aktualne ter starejše literature, v skladu s temo oz. predmetnim področjem posameznega seminarja. V ospredju so vodene diskusije in samostojne študentske predstavitve lastnega raziskovalnega dela in prebranega čtiva. Ker seminar obiskujejo skupaj s študenti tretjega letnika, ki se pripravljajo na pisanje in zagovor diplomskega dela, bodo teme posameznih sklopov povezane s temami, ki si jih izbirajo študentje tretjega letnika za diplomsko delo. Študent ali študentka lahko pristopi k izdelavi seminarske naloge šele takrat, ko mentorju odda končno delo.

Teorije kulture, načini življenja in identitete: Seminar sledi sodobnim tokovom v svetovni in domači strokovni literaturi, predvsem pa prepričanju, da ni ničesar, kamor ne bi mogli usmeriti svojega pogleda. Poleg razprav o etiki in drugih žgočih temah je prostor prenosa sprotnih raziskovalnih dosežkov v seminarsko nalogo.