Seminar iz stare cerkvene slovanščine

Seminar iz stare cerkvene slovanščine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Vsebina

Teoretični del:
Poglobitev znanj iz starocerkvenoslovanske cirilske grafije in razvoja slovanskih pisav. Pregled redakcij cerkvene slovanščine. Odsev fonetičnih pojavov praslovanščine in stare cerkvene slovanščine v sodobnih slovanskih jezikih. Utrditev splošne slovanske morfološke strukture in njena potrditev v slovanskih jezikih.

Praktični del:
Praktično seznanjanje s posameznimi starocerkvenoslovanskimi besedili: branje, prepisovanje, razumevanje; primerjava in fonetično-morfološka analiza.