Slovenska filozofija

Slovenska filozofija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, red. prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Vsebina

Zgodovina filozofije na Slovenskem:
1. Srednjeveška filozofija in Herman de Carinthia
2. humanizem in slovenska reformacija
3. sholastika v renesansi (Matija Hvale) in v slovenskem baroku
4. slovenska racionalistična in razsvetljenska: sistemski pristop (Karpe) in zgodovinski pristop (Gmeiner);
5. Laična slovenska filozofija 19. stoletja: Fister, Pajk; filozofija in znanost.
6. neosholastika na Slovenskem: Mahnič, Kovačič, Lampe, Ušeničnik, Janžekovič.
7. Neosholastična estetika in slovenska književnost
8. Slovenska filozofija v 20. stoletju: Veber, Alma Sodnik.
9. Slovenska socialna misel v 20. stoletju
10. Glavne filozofske usmeritve po 2. sv. v.: marksizem, analitična filozofija, fenomenologija, strukturalizem.