Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli

Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Trškan Danijela

Vsebina

- Praktično muzejsko delo: opazovanje in preučevanje prostorov, predmetov, slikovnega in pisnega gradiva ter avdio-vizualnega gradiva itd.
- Praktično arhivsko delo: opazovanje in preučevanje pisnega gradiva.
- Terensko delo v mestu ali kraju: zgodovinske terenske metode dela; opazovanje in preučevanje spomenikov, objektov, ulic, zgradb; priprava mestnih in krajevnih učnih poti; vloga lokalne zgodovine oz. zgodovine domačega kraja.
- Šola v naravi: ogled enega od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Sloveniji, praktično delo v domu, terensko delo in praktično delo v muzeju itd.
- Računalniško delo: izdelovanje multimedijske predstavitve terenskega dela (uporaba digitalnih fotografij, zvočnih posnetkov in videoposnetkov) in izdelava terenskih delovnih listov za lokalno zgodovino.
- Projektno delo: uvodna predstavitev, projektno delo na terenu, zaključevanje projektnega dela in zaključna predstavitev ter priprava razstave na oddelku.