Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Trškan Danijela

Vsebina

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme.

Poseben poudarek je na interdisciplinarnosti.

Magistrsko delo vključuje tudi empirični del (pedagoško raziskavo), kjer je vključena tudi specialna didaktika.

Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo, izvede empirično raziskavo (kjer je vključena specialna didaktika) ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.