29. maj 2018

Erich Prunč

Z veliko žalostjo smo prejeli novico, da je 28. 5. v šestinsedemdesetem letu preminil znameniti prevodoslovec in veliki prijatelj in podpornik našega oddelka koroški Slovenec prof. dr. Erich Prunč.

Z veliko žalostjo smo prejeli novico, da je 28. 5. v šestinsedemdesetem letu preminil znameniti prevodoslovec in veliki prijatelj in podpornik našega oddelka koroški Slovenec prof. dr. Erich Prunč. Poklicno in raziskovalno se je posvečal predvsem dvema področjema: slovenistiki in prevodoslovju. Na slovenističnem področju velja opozoriti na njegovo doktorsko disertacijo, ki se posvečala delu Urbana Jarnika, pomembnega slovenskega koroškega pesnika in jezikoslovca, in njegova najdba in osvetlitev pomembnosti Kapelskega pasijona, pasijonske igre s konca 18. stoletja iz Železne Kaple, ki predstavlja eno največjih odkritij na področju slovenske literature zadnjih let. Zaradi svojega pomembnega prispevka na področju slovenistike je leta 2007 postal dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Drugo področje, kateremu je prof. Prunč posvetil večino svojega dejavnega življenja, je bilo prevodoslovje. Leta 1988 je postal predstojnik Inštituta za uporabno in teoretično prevodoslovje Univerze v Gradcu, ki ga je vodil do leta 2009. V tem času je Inštitut postal vodilni prevodoslovni inštitut v nemško govorečem področju, ki je bil za vzor mnogim drugim prevodoslovnim raziskovalnim inštitucijam v regiji, tudi slovenskim. Naštejmo le nekaj njegovih dosežkov: pod njegovim vodstvom je inštitut uvedel znakovni jezik v dodiplomski študij prevajalstva in dodal jezike novih manjšin, kot sta turščina in albanščina. V svojem raziskovalnem delu je bil Erich Prunč ena osrednjih osebnosti na področju raziskovanja skupnostnega tolmačenja in socioloških pristopov k proučevanju prevajanja in tolmačenja. Njegova odličnost in vodstvene sposobnosti so bile priznane tudi v tujini, saj je več let služil kot podpredsednik CIUTI-ja, zaradi večletne podpore Oddelku za prevajalstvo FF UL pa je leta 2009 postal tudi častni član Senata Univerze v Ljubljani. 
Profesorja Prunča bomo ohranili v posebno lepem spominu na našem oddelku: bil je eden izmed najdragocenejših mednarodnih mentorjev, ki so botrovali izoblikovanju našega oddelka, več let je sodeloval na doktorskem študiju prevodoslovja in magistrskem študiju tolmačenja na Filozofski fakulteti, pod njegovim mentorstvom so tudi doktorirali nekateri izmed naših kolegov. 
Erich Prunč bo pustil za sabo veliko praznino ne le na našem oddelku, temveč na celotnem področju prevodoslovja.