16. april 2020

Komisija za tutorstvo objavlja

RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE IN ODDELČNE KOORDINATORJE TUTORJEV ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Komisija za tutorstvo objavlja

RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE IN ODDELČNE KOORDINATORJE TUTORJEV ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Tutorstvo študentom že vrsto let pomaga pri vključevanju v univerzitetno okolje in je eden izmed dejavnikov zviševanja kakovosti študija. Po ocenah agencije za kakovost v visokem šolstvu je sistem tutorstva na Filozofski fakulteti UL eden boljših v državi, saj z vsestranskim spremljanjem študentov skozi študij prispeva k njegovi kakovosti.

Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent FF, ki je vpisan najmanj v drugi letnik oz. je drugič vpisan v prvi letnik. Študentje dvopredmetnih študijskih programov se lahko prijavijo za mesto tutorja študenta na obeh oddelkih. Koordinator tutorjev študentov je avtomatsko tudi tutor študent.

Od kandidatov pričakujemo poznavanje študijske in splošne študentske problematike na njihovem oddelku ter odgovornost do dela s tutorandi in redno dosegljivost prek e-pošte. Kandidati bodo podrobnejša navodila dobili in se dodatno poučili o tutorstvu še na tutorskem vikendu.

Za tutorje in oddelčne koordinatorje bo organizirano (brezplačno) izobraževanje, ki bo potekalo med 18. in 20. septembrom 2020 v Portorožu. Udeležba je obvezna za vse študente, ki želijo biti tutorji/koordinatorji v prihodnjem študijskem letu, tudi za tiste, ki so bili tutorji že v preteklih letih.

Tutorji bodo imeli možnost, da uveljavljajo dejavnost kot zunanji izbirni predmet Študentsko tutorstvo (3 KT), koordinatorji pa kot Koordiniranje študentskega tutorstva (3 KT). Obeh predmetov hkrati ni mogoče uveljavljati. Naloga vseh tutorjev je, da vodijo evidenco dela s tutorandi in o svojem delu dvakrat letno napišejo poročilo. Vsi tutorji, ki uspešno opravijo svoje delo, dobijo ob koncu leta potrdilo.

Večletno spremljanje tutorskega dela kaže, da vloga tutorja nudi praktične in bogate izkušnje na področju organizacije dogodkov, vodenja sestankov, uspešnega komuniciranja in poglobljenega poznavanja študentske problematike. Tutor je študent, ki se zaveda in ceni pomen medosebnega sodelovanja in pomoči.

Tutorski sistem na FF sestavljajo:

TUTOR ŠTUDENT je študent, ki je najmanj eno leto že študiral na FF in prvi stopi v stik s tutorandom. Glavna naloga tutorja je, da tutorandom svetuje pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju in jih redno obvešča o novostih na oddelkih, o društvih in drugih dejavnostih znotraj UL. V primeru specifičnih težav študenta napoti na ustrezne naslove (tajništvo, referat, študentska pisarna idr.). Naloge tutorja študenta obsegajo tudi sodelovanje z oddelčnim koordinatorjem, vodenje evidence dela s tutorandi, sodelovanje na različnih dogodkih in podobno.

ODDELČNI KOORDINATOR TUTORJEV ŠTUDENTOV je študent, ki pozna tutorski sistem in je v njem že sodeloval vsaj eno leto. Je vezni člen med tutorji in koordinatorjem tutorjev študentov na fakultetni ravni. Njegove naloge so enake kot pri tutorju študentu, saj je tudi sam tutor. Skrbi za prenos informacij med tutorji in njihovimi tutorandi ter za delitev tutorandov med tutorje.

TUTOR ŠTUDENT ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI je prav tako lahko vsak, ki na FF študira najmanj drugo leto, zaželeno pa je, da pozna problematiko študentov s posebnimi potrebami, študentov kulturnikov in študentov profesionalnih športnikov ter da se je na tem področju pripravljen še dodatno izobraževati. Delo tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami se razlikuje od dela uvajalnega tutorja študenta; tutor k tutorandu pristopa individualno in se z njim dogovarja o načinu pomoči, ki jo ta pri študiju potrebuje. Ker študenti s posebnim statusom potrebujejo pomoč v času celotnega študija, v tem primeru ne gre toliko za uvajanje v način dela na fakulteti, temveč predvsem za reševanje sprotnih težav in premagovanje ovir, ki se lahko nepričakovano pojavijo.

TUTOR ŠTUDENT ZA TUJE ŠTUDENTE je študent, ki v želji, da bi spoznal tuje redne študente in tuje študente na študijski izmenjavi na naši in drugih fakultetah, ob njihovem prihodu v Slovenijo pomaga pri namestitvi in izpolnjevanju birokratskih obveznosti pri zadevah, povezanih s študijem na naši fakulteti, in pri integraciji v ljubljansko študentsko in slovensko kulturno okolje. V študijskem letu za tuje študente s svojimi kolegi organizira raznovrstne obštudijske dejavnosti, ki so namenjene utrjevanju poznanstev med domačimi in tujimi študenti.

Na podlagi Pravilnika o tutorstvu razpisujemo mesta za:
1. TUTORJE IN ODDELČNE KOORDINATORJE ŠTUDENTE

Oddelek za ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO

Oddelek za ARHEOLOGIJO

Oddelek za AZIJSKE ŠTUDIJE

Oddelek za BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

Oddelek za ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

Oddelek za FILOZOFIJO

Oddelek za GEOGRAFIJO
Oddelek za GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Oddelek za KLASIČNO FILOLOGIJO

Oddelek za MUZIKOLOGIJO

Oddelek za PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

Oddelek za PREVAJALSTVO

Oddelek za PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

Oddelek za PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO

Oddelek za PSIHOLOGIJO

Oddelek za ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

Oddelek za SLAVISTIKO

Oddelek za SLOVENISTIKO

Oddelek za SOCIOLOGIJO

Oddelek za UMETNOSTNO ZGODOVINO

Oddelek za ZGODOVINO

2. TUTORJE ŠTUDENTE ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI (s katerega koli oddelka)
3. TUTORJE ŠTUDENTE ZA TUJE ŠTUDENTE (s katerega koli oddelka)

ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS JE 3. 7. 2020.

Prijava poteka prek e-učilnice Filozofske fakultete. Vprašalnik najdete na povezavihttp://e-ucenje.ff.uni-lj.si/mod/questionnaire/view.php?id=113193, in sicer pri predmetu »Tutorstvo na FF – Prijava na razpis za tutorje študente in oddelčne koordinatorje tutorjev študentov za študijsko leto 2020/2021« (e-učilnica: http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=128). Večina študentov ima dostop do sistema Moodle že urejen. Tisti, ki uporabniškega računa še nimate, ga morate najprej ustvariti. Navodila so na voljo na povezavi https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/.

Za morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete tudi na Jako Kluna, fakultetnega koordinatorja tutorjev študentov (fftutorstvo@gmail.com).

Prijava na razpis sicer še ne pomeni avtomatske izbire; o izboru boste obveščeni po elektronski pošti v začetku septembra. Kandidati za oddelčne koordinatorje bodo po zaključku razpisa povabljeni na osebni razgovor.

Dodatne informacije (naloge tutorjev, vrednotenje dela tutorjev itd.) lahko najdete na spletni strani http://www.ff.uni-lj.si/obStudiju/Tutorstvo.

doc. dr. Adriana Mezeg, predsednica Komisije za tutorstvo

Jaka Klun, koordinator tutorjev študentov