14. junij 2018

»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018

Vabilo študentkam in študentom za sodelovanje v projektu javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018, z nazivom »Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji«

Vabilo študentkam in študentom za sodelovanje v projektu javnega razpisa

»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018,
z nazivom »Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji«

Spoštovane študentke in spoštovani študenti, 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v sodelovanju z Botaničnim društvom Slovenije in Društvom Kaverljag v okviru programa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018« razpisuje 1 plačano raziskovalno študijsko prakso za enega študenta 2. stopnje MAG prevajalstva. Študent bo sodeloval še z drugimi devetimi študenti iz različnih fakultet v projektu z nazivom »Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji«.

V okviru projekta bodo študentje za obiskovalce Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani pripravili predstavitev endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji s pomočjo znanstvenih, naravoslovnih in informacijskih ilustracij, strokovnih opisov, izvedli bodo pedagoške in andragoške programe ter vsebine pripravili tudi v angleškem jeziku. 
Sodelujoči študenti morajo biti v času izvajanja projekta redno vpisani na redni študijski program ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki. 

V okviru projekta bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja. 
Dolžina trajanja projekta, če bo izbran na javnem razpisu, je 3 mesece, z zaključkom najkasneje do 15. 9. 2018. 
Predvidena denarna spodbuda študentu: 9 EUR bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto/mesec). 

PRIJAVA
Prijave za sodelovanje v projektu zbiramo do vključno srede, 20. 6. 2018. 

V primeru, da bo prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, bodo prijavljeni študenti o izboru obveščeni najkasneje do 22. 6. 2018. 

Za dodate informacije smo na voljo: 
PROJEKTNA PISARNA UL ALUO

Erjavčeva 23
SI-1000 Ljubljana
T: 01 421 25 22
E: anja.sterle@aluo.uni-lj.si