13. september 2018

»Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade«

Vabimo vas na program za izpopolnjevanje »Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade«, ki bo izveden od 19. oktobra 2018 do marca 2019 v Ljubljani. Program je namenjen tistim, ki delajo v skupnostnem tolmačenju, ter sodnim tolmačem, ki bi radi poglobili svoje znanje. Študijski program za izpopolnjevanje obsega 17 kreditnih točk (KT) oziroma 150 kontaktnih ur. Program se izvaja kot izredni študij, predvidoma ob koncu tedna (v petek popoldne in soboto)

Vabimo vas na program za izpopolnjevanje

»Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade«,

ki bo izveden od 19. oktobra 2018 do marca 2019 v Ljubljani.

Program je namenjen tistim, ki delajo v skupnostnem tolmačenju, ter sodnim tolmačem, ki bi radi poglobili svoje znanje.
Študijski program za izpopolnjevanje obsega 17 kreditnih točk (KT) oziroma 150 kontaktnih ur. Program se izvaja kot izredni
študij, predvidoma ob koncu tedna (v petek popoldne in soboto).

Cilji programa:
• spoznavanje pravnega sistema RS, poznavanje osnov kazenskega, civilnega in upravnega prava ter postopkov;
• sposobnost analize, iskanja in preverjanja virov, priprave glosarjev ter samostojnega in kakovostnega prevajanja strokovnih besedil
(obrazcev, obtožnic, osebnih dokumentov, notarskih in matičnih listin, izvedenskih mnenj);
• poznavanje vloge tolmača v različnih situacijah in postavitvah (tolmačenje za policijo, azilni dom, sodišče), poznavanje tehnike
dialoškega, konsekutivnega, šepetanega tolmačenja ter tolmačenja na pogled, osnove tolmačenja na daljavo.

Pogoji za vpis:
• kdor ima izobrazbo prve stopnje ali druge stopnje oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih, po katerih se pridobi
izobrazba, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje (tudi višja in višja strokovna izobrazba) ali druge stopnje;
• opravljen preizkus znanja dveh jezikov (slovenskega in enega tujega).
Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi kandidati, ki so končali izobraževanje v tujini.

Šolnina znaša 726,23 €.

Rok za prijavo je 30. 9. 2018.

Dodatne informacije: Razpis, prijavna dokumentacija in predstavitveni zbornik programa so objavljeni na spletni strani Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani:
http://www.ff.uni-lj.si/dejavn...
Za vsa morebitna vprašanja lahko pokličete na tel. 01 241 10 49, pišete na mihaela.hojker@ff.uni-lj.si ali cpi@ff.uni-lj.si.