13. februar 2018

Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu

V okviru projekta "Izdaja slovarja, namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem" je izšel Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu v osmih jezikih.

V okviru projekta "Izdaja slovarja, namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem" je izšel Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu v osmih jezikih (v slovenščini, angleščini, francoščini, ruščini, kitajščini, arabščini, perzijščini in albanščini).  

Vecjezicni_prirocnik.jpg#asset:2929

Priročnik pripomore k boljši komunikaciji pri osnovni zdravstveni obravnavi in je namenjen tako zdravstvenim delavcem/-kam, ki delajo v različnih zdravstvenih ustanovah Slovenije, kot osebam, ki ne razumejo slovenskega jezika in potrebujejo zdravstveno oskrbo v Sloveniji.
 
Priročnik je brezplačno dostopen na spletni strani:
http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/ 
O projektu je poročal Dnevnik in Svet na kanalu A.
 
V projektu, ki se je zaključil januarja 2018, so sodelovale Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani ter Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije. Projekt sta sofinancirala Evropska Unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Ministrstvo za notranje zadeve.

MzNZ.jpg#asset:2928                                   EU_sklad.jpg#asset:2927