Poljska dramatika

Poljska dramatika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Zvrstna opredelitev dramske ustvarjalnosti in njene vloge v razvoju nacionalne literature. Opredelitev razmerja med gledališčem kot kulturno ustanovo in družbeno stvarnostjo. Pregled razvojnih faz poljske dramatike v povezanosti s specifikami poljskega literarnozgodovinskega procesa, njena vloga v iskanju novega umetniškega izraza od razsvetljenstva in romantike naprej. Adaptacija zahodnoevropskih tokov in prenova gledališča v obdobju mlade Poljske (S. Wyspiański) in medvojnih avantgardnih tokov (S. I. Witkiewicz). Različica modernističnih iskanj pri W. Gombrowiczu, groteska in absurd v povojni dramatiki (S. Mrożek, T. Różewicz, T. Kantor).
Povojni razvoj dramatike v domovini in v emigraciji, moderna poljska dramatika in njene tematsko-idejne inovacije.

? Stanisław Burkot, 2014: Literatura polska 1939–2009. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
? Jan Ciechowicz, Zbigniew Majchrowski (ur.), 2001: Dramat polski: interpretacje. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
? Katarzyna Fazan, Michal Kobialka, Bryce Lease (ur.), 2022: A history of Polish theatre. Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press.
? Michał Głowiński et al.: Słownik terminów literackich. Wrocław: Ossolineum. 2008.
? Zbigniew Jarosiński, 2002: Literatura lat 1945–1975. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.