Družbe, kulture in literature angleških govornih področij

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- sposobnost razumevanja kompleksnosti pojma kultura in kultura angleško govorečih družb;
- sposobnost razumevanja pluralnosti kulturnega prostora angleško govorečih družb prek spoznavanja zgodovine izbranih angleško govorečih družb;
- sposobnost razlikovanja med družbenimi sistemi izbranih angleško govorečih družb in slovenskim družbenim sistemom;
- sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v izbranih angleško govorečih družbah;
- sposobnost razumevanja prepletanja družbe in literature in kulture v izbranih angleško govorečih družbah;
- sposobnost prepoznavanja in vrednotenja kanoniziranih avtorjev v zgodovini slovstva izbranih angleško govorečih družb;
- sposobnost razlikovanja in vzporejanja različnih aspektov izbranih angleško govorečih družb, od politične ureditve, prek šolskega sistema, poglavitnih verskih skupnosti do bivalne kulture, praznikov, običajev in dejavnosti v prostem času... s slovenskim prostorom    

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta. 
a) Literature angleških govornih področij
b) Družbe in kulture angleških govornih področij

Literature angleških govornih področij: obravnava pojmov »imperializem« in »kolonializem« in »post-kolonializem«, pregled irske literature v angleščini (Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, James Joyce, Samuel Beckett, Seamus Heaney), kanadske literature v angleščini (John McRae, A. M. Klein, Alice Munro, Margaret Atwood, Michael Ondaatje), avstralske literature (Andrew Barton Paterson, Patrick White, Les Murray), novozelandske literature (Katherine Mansfield, Fleur Adcock, Keri Hulme), literature v angleščini iz Indije (E. M. Forster, George Orwell, Rabindranath Tagore, Anita Desai, Salman Rushdie), karibske literature v angleščini (Jean Rhys, Louise Bennett, Derek Walcott, V. S. Naipaul), afriške literature v angleščini (Chinua Achebe, Wole Soyinka, Buchi Emecheta, Ben Okri, Doris Lessing, Nadine Gordimer, J. M. Coetzee). 

Družbe in kulture angleških govornih področij: uvod v študij postokolonialnih družb in kultur; pregled postkolonialnega sveta; Kanada: uvodna predstavitev, pregled regij, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Avstralija: uvodna predstavitev, pregled regij, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Nova Zelandija: uvodna predstavitev, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Irska: uvodna predstavitev, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Indija; Južna Afrika; Karibi; postkolonialna Afrika; postkolnialna Azija; Malta, Gibraltar, Ciper; Pacifik.

Temeljna literatura

Pokorn, Nike K. (Post)Colonial Literatures in English: A Reader – skripta.
Pisanski Peterlin, A. 2013. Družbe in kulture angleških govornih področij – Skripta 
Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja ali v drugi ali višji letnik drugih programov dodiplomskega študija ali vpis v magistrski študij.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. 

Oceni posameznih sklopov sta: 
- Družbe in kulture angleških govornih področij: seminar in pregledni ustni in pisni izpit, ki vključuje snov predmetov Britanska družba in kultura in literatura, Družba in kultura ZDA ali literatura ZDA, Družbe in kulture angleških govornih področij, (skupaj 50% končne ocene)
- Literature angleških govornih področij: seminar, prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva, in pregledni ustni in pisni izpit, ki vključuje snov predmetov Britanska družba, kultura in literatura, Literatura ZDA ali Družbe in kulture ZDA in Literature angleških govornih področij, (skupaj 50% končne ocene). 

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.