EU in mednarodne organizacije II: Simulacija konferenc

Cilji in predmetnospecifične kompetence

• Usvajajo terminologijo, povezano z mednarodnimi organizacijami in osnovami prava.
• Spoznajo vlogo tolmačenja v okviru mednarodnih organizacij
• Seznanijo se z organizacijo mednarodnih konferenc in vlogo ter položajem tolmača v tem postopku
• Seznanijo se s tolmaškimi pripravami na konferenco.

Vsebina

Prek sistematičnega prikaza izbranih mednarodnih organizacij so tako  predstavljeni ne samo  nazivi ter njihova uporaba, ampak tudi specifična terminologija, ki je povezana  s pravno, diplomatsko, politično in sociološko  dimenzijo mednarodnega združevanja. Posebej je izpostavljena tudi terminologija s področja človekovih pravic in zaščite manjšin. 
Organizacija simuliranih konferenc.
Izpostavljeni so tudi najpomembnejši viri, ki študenta usmerijo v poglobljen študij o posameznih mednarodnih organizacijah.

Temeljna literatura

• Craig, de Burca., EU Law, Clarendon Press, Oxford 2000 
• Emmert, Europarecht. Beck'sche, 1999 
• Ilešič, Grilc in ostali, pravo evropske skupnosti, maribor 1998
• Lasok, Law and Institutions of the EC, Butterworths, 1997
• Mathijsen, A Guide to EC Law. Sweet and Maxwell, 1999
• Oppermann, Europarecht, Beck' sche, 1998
• Weatherill, EU law, Penguin, 2000

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik magistrskega študija Tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Sodelovanje na simuliranih konferencah.