Francoska literatura I

Nosilka in izvajalka: Sonia Vaupot

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. uzaveščanje kompleksnosti pojma kultura in francoska kultura;
2. razumevanje funkcije literarnih besedil v francoski družbi;
3. prepoznavanje najpomembnejših avtorjev v zgodnejši francoski literaturi.
4. obravnava tem in problemov sodobne francoske družbe in kulture.
5. uzaveščanje razlik in podobnosti med francoskim in slovenskim družbenim sistemom;
6. obravnavanje življenja Francozov ter njihovih običajev za sistematično širjenje besednega zaklada.
7. razvijanje jezikovne in medkulturne kompetence.

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Francoska družba in kultura
b) Francoska literatura

Francoska družba in kultura:
Študentje spoznavajo medkulturne razlike in podobnosti. Obravnava tem in problemov sodobne francoske družbe in kulture, kot so običaji, izobraževanje; pregled geografije; verstva; vloga medijev; razvoj francoskega jezika, umetnost. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme, predvsem glede kulturoloških izrazov.

Francoska literatura:
Pregled francoske književnosti od začetka do devetnajstega stoletja. Študentje spoznajo z literarno-zgodovinskimi okviri francoske književnosti ter jo umeščajo v okvir evropske literature. Spoznajo temeljna obdobja francoske književnosti. Seznanijo se z literarnimi tokovi, avtorji in njihovimi deli.

Temeljna literatura

Obvezna:
Vaupot, Sonia. 2012. Introduction à la civilisation française. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Priporočena:
Couty, Daniel. 2002. Histoire de la littérature française. Bordas : Paris.
D’ormesson, Jean. 2001. Une autre histoire de la littérature française. Librio : Paris.
Pichois, Claude (dir.). 1997. Histoire de la littérature française. Flammarion : Paris.
Brunel, Pierre. 1993. Histoire de la littérature française, du Moyen-Age au XIIIe siècle. Paris : Bordas.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:
- Francoska družba in kultura: izpit (skupaj 50 % končne ocene).
- Francoska literatura: izpit ter prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva (skupaj 50 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.