MODUL: Prevajalski seminar I: prevajanje iz nemščine v slovenščino

Nosilka: Tanja Žigon

Študenti izberejo dva seminarja iz spodnjega nabora.
Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.