MODUL: Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v angleščino

Nosilka: Nike Kocijančič Pokorn

Vsebina

Študentje izberejo 1 seminar iz spodnjega nabora. Seminarji, ki sestavljajo modul, so: 
1. Prevajanje v angleščino: splošna besedila
2. Prevajanje promocijskih besedil
3. Prevajanje kulturnospecifičnih besedil

Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.