MODUL: Prevajalski seminar III med italijanskim in slovenskim jezikom

Nosilka: Tamara Mikolič Južnič

Študenti izberejo dva seminarja iz spodnjega nabora.
Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.