MODUL: Prevajalski seminar III: prevajanje iz slovenščine v angleščino

Nosilka: Nike Kocijančič Pokorn

Vsebina

Študentje izberejo en seminar iz spodnjega nabora. Seminarji, ki sestavljajo modul, so: 
1. Tehnično prevajanje
2. Znanstveno prevajanje
3. Prevajanje poslovnih in političnih besedil v angleščino
Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.