MODUL: Prevajalski seminar IV: prevajanje iz angleščine v slovenščino

Nosilka: Nike Kocijančič Pokorn

Študenti izberejo dva seminarja iz spodnjega nabora.
Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.

1. Podnaslavljanje II
2. Prevajanje humanističnih in literarnih besedil II
3. Prevajanje poslovne korespondence in pogodb
4. Prevajanje političnih in strokovnih besedil II
5. Korpusi in lokalizacija II
6. Dvojezična leksikologija in leksikografija