MODUL: Prevajalski seminar IV: prevajanje iz slovenščine v nemščino

Študentje izberejo en seminar iz spodnjega nabora. Seminarja, ki sestavljata modul, sta:
1. Prevajanje splošnih besedil v nemščino II
2. Prevajanje promocijskih besedil

Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.