Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje

Cilji in kompetence

- poznavanje sodobnih prevajalskih tehnologij in orodij;
- sposobnost ustvarjanja in uporabe lastnih prevajalskih baz;
- sposobnost učinkovite in hitre uporabe različnih orodij za popravo besedil in izoblikovanje prevodov;
- sposobnost uporabe prevajalskih tehnologij;
- sposobnost prilagoditve novim tehnologijam in orodjem.

Vsebina

Predmet podaja pregled jezikovnih in računalniških tehnologij za prevajalce. Osrednji cilj je ozaveščanje o vlogi računalniških orodij pri sodobnem prevajalskem delu, v okviru tega pa študentje spoznajo glavne tehnologije, orodja in postopke za računalniško podprto prevajalsko delo.  Teme vključujejo:
• Pregled prevajalskih tehnologij
• Programi s pomnilnikom prevodov (SDL TRADOS Studio, Across, DVX)
• Programi za urejanje terminoloških baz (SDL TRADOS MultiTerm)
• Programi za vzporejanje besedil
• Programi za vodenje prevajalskih projektov
• Tehnologije za tolmačenje
• Zagotavljanje kakovosti
• Lokalizacijsko prevajanje
• Strojno prevajanje: teoretične osnove, pregled obstoječih tehnologij
• Globalizacija trga prevajalskih storitev - pregled spletnih prevajalskih portalov in pojav "prevajanja v oblaku"

Temeljna literatura

Austermühl, F. (2001) Electronic Tools for Translators. Manchester: St. Jerome.
Beeby, A. in dr. (2009) Corpus Use and Learning to Translate. Amsterdam: Benjamins.
Bowker, Lynne (2002) Computer-aided Translation Technology. University of Ottawa Press.
Zetsche, Jost (2011) The Translator's Tool Box: A Computer Primer for Translators. 
http://www.internationalwriter...

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija Medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pisni izpit.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.