MODUL: Specialna področja prevajanja (študent izbere Prevajalske tehnologije in še tri predavanja med ponujenimi vsebinami)

Nosilka: Nike Kocijančič Pokorn

Vsebina

Študent izbere predmet Prevajalske tehnologije in še tri predavanja med ponujenimi vsebinami, ki sestavljajo modul. 
Predmeti, ki sestavljajo modul, so: 

1. Terminologija
2. Leksikologija
3. Semantika
4. Prevajanje umetnostnih besedil
5. Podnaslavljanje 
6. Prevajalske tehnologije
7. Pravno prevajanje
8. Pravna besedila v prevodih

Podrobnejši opisi vsebine posameznih predmetov, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh predmetov.