Zunanji izbirni predmet ali Prevajalska praksa II

Nosilka in izvajalka: Nataša Hirci

Študent izbere predmet, ki smiselno dopolnjuje kompetence, pridobljene na programu, ali pa praktično usposabljanje v prevajalskem okolju podaljša za 3 tedne. Za opis Prevajalske prakse, glej Prevajalska praksa I