Zunanji izbirni predmet (Gradec)

Študentje izberejo predmet iz nabora, ki ga ponuja Univerza v Gradcu.