Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Analiza besedil v nemščini II

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Analiza besedil v nemščini II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Maček Amalija, izr. prof. dr. Leskovec Andrea

Vsebina

- Analiza nemških besedil iz različnih tematskih sklopov.
- Jezikovna obdelava različnih tem.
- Diskusije/pisni izdelki v okviru danih tem.
- Poglavja iz nemške slovnice.
- Stilistične posebnosti jezika.
- Kulturno-specifične značilnosti besedil.
- Medkulturna razsežnost prevajalskega dela.