Razvoj knjižnic in knjižničarstva

Razvoj knjižnic in knjižničarstva

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kodrič-Dačić Eva, doc. dr. Petek Marija

Vsebina

Pregled zgodovinskega razvoja knjižnic:

• Prve knjižnice, knjižnice antičnega sveta,
• Knjižnice srednjega veka, renesanse, razsvetljenstva,
• Knjižnice v 19. in 20 stoletju,
o Avtomatizacija in informatizacija opravil in storitev,
• Razvoj knjižnic na Slovenskem po obdobjih
• Uvajanje strokovnih standardov v slovenske javne znanstvene knjižnice,
• Poslanstvo knjižnic in oblikovanje različnih tipov knjižnic,
• Razvoj temeljnih načel knjižničarstva (dostopnost gradiva) in njihova odvisnost od družbenih razmer,
• Javne knjižnice,
• Razvoj specifičnih fenomenov: obvezni izvod publikacij, zbirka patriotike,
• Strokovna združenja v svetu in pri nas,

Zgodovinski pregled razvoja bibliotekarstva:

• Načini organizacije znanja in hranjenja knjižničnega gradiva,
• Razvoj katalogov in katalogizacije (formalne in vsebinske obdelave),
• Uvajanje standardov,
• Bibliotekarstvo kot znanstvena nadgradnja dejavnosti,
• Razvoj informacijske znanosti,

Osebnosti, pomembne za razvoj knjižnic:

• Znameniti knjižničarji in njihov prispevek k bibliotekarstvu,
• Izobraževanje knjižničarjev skozi zgodovino,