Slovenska ljudska in popularna glasba

Slovenska ljudska in popularna glasba

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, red. prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

Vsebina

- Slovenska ljudska glasba kot fokus glasbenonarodopisne raziskovalne tradicije na Slovenskem ter primerjava z značilnostmi in raziskovalnimi pristopi v drugih evropskih državah.
- Raznovrstne oblike življenja ljudske glasbe: od funkcionalnih podeželskih kontekstov do folklornih skupin, preporodnih ansamblov ter obdelav v domenah umetne glasbe, jazza in popularne glasbe.
- Kontinuum med ljudsko in popularno glasbo, vključno z narodnozabavno glasbo.
- Potencial popularnoglasbenih študij v obravnavanju predmetnega območja.
- Projektna obravnava izbrane raziskovalne teme, ki lahko zajame manjšinske/podkulturne skupnosti, vprašanja ideologije in cenzure, odnos med lokalnim, nacionalnim in regionalnim oz. med ruralnim in urbanim, vokalnim in inštrumentalnim, amaterskim in profesionalnim in dr.