Pogoji za dokončanje študija

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo pred komisijo. Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka v reviji, ki je vključena v mednarodne bibliografske baze. Vsebinsko mora prispevati k razvoju področja prevodoslovja, o čemer presoja študijski mentor. Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen oz. sprejet v objavo pred zagovorom doktorske disertacije.

Kandidat mora izoblikovati doktorsko disertacijo, s katero izkaže teoretsko in metodološko usposobljenost za samostojno raziskovalno delo. Naloga mora doseči ustrezno znanstveno tehtnost in inovativnost v znanstvenem pristopu in mora pomeniti prispevek k znanju na obravnavanem področju. Dokazovati mora kandidatovo poznavanje področja in obvladanje sodobnega znanstvenega aparata ter jasnega strokovnega pisnega izražanja. Oceno doktorskega dela pripravi praviloma tričlanska komisija, v kateri je mentor eden izmed članov.

Doktorski študij se zaključi z uspešnim javnim zagovorom pozitivno ocenjene doktorske disertacije pred najmanj tričlansko komisijo.