Pogoji za napredovanje

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

V 2. letnik doktorskega študija

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 40 kreditnih točk iz organiziranih študijskih oblik.

Pred prijavo dispozicije doktorske teme mora biti ta predstavljena v okviru temeljnega predmeta Raziskovalne metode v prevodoslovju pred komisijo, ki jo sestavljajo izvajalci tega predmeta. Pozitivno mnenje komisije je pogoj, da kandidat odda v postopek prijavo doktorske teme; pozitivno mnenje zmanjšuje možnost, da se v nadaljnem postopku zavrne predlog oddane teme, ki jo jo prijavlja kandidat oz. kandidatka.

V 3. letnik doktorskega študija

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika ter pridobili soglasje k temi doktorske disertacije na Univerzi v Ljubljani.