Zunanji izbirni predmet

ZUNANJI IZBIRNI PREDMET

Gre praviloma za predmete, ki jih ponujajo univerze v tujini, lahko pa tudi druge slovenske univerze ali fakultete Univerze v Ljubljani, ki niso vključene v skupni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje. Predmet je lahko tudi udeležba in opravljene obveznosti na doktorski šoli s področja prevodoslovja.