Pogoji za dokončanje študija

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Dokončanje študija za generacije študentov, ki so bile vpisane v tretji letnik dodiplomskega študija Medjezikovno posredovanje po študijskem letu 2008/2009. Za dokončanje študija morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji oz. opravljeni naslednji izpiti in obveznosti:

- zbranih 180 KT
- opravljene vse obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti
- izbirni diplomski seminar (9 KT): seminarska naloga z zagovorom v seminarju (v okviru izbirnega diplomskega seminarja, študent oz. študentka izbere en diplomski seminar).

Teme za seminarske naloge

Študent izbere temo za diplomsko seminarsko nalogo med ponujenimi temami, ki so predstavljene v okviru diplomskega seminarja. Prijava teme pri izbranem učitelju po končanih predstavitvah poteka prek e-učilnice.

OBRAZEC in NAVODILA za dokončanje študija Medjezikovno posredovanje

Protokol o izvajanju diplomskega seminarja
Pravilnik o zaključku študija na študijskih programih prve stopnje
Tehnična priporočila za izdelavo diplomskega dela FF

---

Dokončanje študija za generacijo študentov, ki je bila vpisana v tretji letnik dodiplomskega študija Medjezikovno posredovanje v študijskem letu 2008/2009. Za dokončanje študija morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji oz. opravljeni naslednji izpiti in obveznosti:

 • Zbranih 180 KT
 • Opravljene vse obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti
 • Izbirni diplomski seminar (9 KT)


  • Seminarska naloga z zagovorom v seminarju (6 KT)
   • v okviru izbirnega diplomskega seminarja
   • študent oz. študentka izbere en diplomski seminar (na vsakem jeziku je razpisan najmanj eden)
  • Diplomski izpit (3 KT)
   • v okviru izbirnega diplomskega seminarja
    • slovenski jezik:
     • pisni izpit z ustnim zagovorom: jezikoslovna interpretacija besedila
    • dva tuja jezika:
     • pisna izpita iz tvorjenja besedil
     • ustna izpita iz (a) jezika ter (b) družbe, kulture in literature

Seznami tem za pisni del izpita:

Katalogi znanja za ustni del izpita: