Dottss Stridon

DOKTORSKA POLETNA ŠOLA

Poletna prevodoslovna šola za doktorske študente in učitelje prevajanja je skupni projekt petih univerz (Univerze v Ljubljani, Univerze v Turkuju (Finska), Univerze v Tampere (Finska), Univerze v Granadi (Španija) in Boğaziçi Univerze (Turčija)). Že od leta 2012 Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete organizira ali sodeluje pri organizaciji poletne šole za doktorske študente prevodoslovja in učitelje na univerzitetnih študijskih programih prevajanja, tolmačenja in prevodoslovja. Prvi dve (Emuni 2012, Stridon 2013) sta bili organizirani v Piranu, tretja je bila v španski Granadi (Ibn Tibbon 2014), četrta v Turkuju na Finskem (Agricola 2015), peta v Piranu (Stridon 2016), šesta v Granadi (Ibn Tibbon 2017), sedma v Tampere na Finskem (DOTTSS 2018) in osma v Ljubljani (Stridon 2019). Od leta 2018 šola nosi ime Doctoral and Teacher-Training Translation Studies Summer School (DOTTSS), tj. Poletna prevodoslovna šola za doktorske študente in učitelje prevajanja. Temu nazivu vsakoletna univerza organizatorka dodaja ime, ki povezuje poletno šolo s tradicijo prevajanja na področju, kjer poteka poletna šola. Šole, ki jih organiziramo v Sloveniji, tako poimenujemo po rojstnem kraju sv. Hieronima, enega najznamenitejših prevajalcev zahodnega sveta, ki je bil rojen v teh krajih.

Gostujoči profosor 2019: red. prof. dr. Lawrence Venuti

Lawrence Venuti je profesor angleške književnosti na Temple University (ZDA) in eden najvplivnejših sodobnih teoretikov prevajanja. Raziskovalno se ukvarja s teorijo in zgodovino prevajanja, adaptacijsko vedo in literarnim prevajanjem; proučuje pa tudi sodobno literature in pesniške tradicije v angleščini in drugih jezikih. Venuti je tudi prevajalec, ki je za svoje prevodi iz italijanščine, francoščine in katalonščine prejel številne nagrade. Je tudi član uredniških in mednarodnih odborov znanstvenih revij, kot so Target: International Journal of Translation Studies, The Translator: Studies in Intercultural Communication in Translation Studies. Leta 1999 je bil Fulbrightov štipendist na Universitat de Vic (Španija), bil pa je tudi gostujoči professor na Barnard College, Johannes Guttenberg Universität-Mainz, Princeton University, Queen’s University (Belfast) in Università degli Studi di Trento.